پریسا فوجی, کافه‌کتاب

معرفی کتاب «عشق‌های زودگذر ماندگار»

«اشتباه فاحش و خطرناکی که در زندگی مرتکب می‌شویم، جستجوی بهشتی است که دوام بیاورد.» «عشق‌های زودگذر ماندگار» یا به نظر من هوس‌های زودگذری که

ادامۀ مطلب