پریسا فوجی, روان‌شناسی, کافه‌کتاب

معرفی کتاب «سیر عشق»

«تنها آغاز عشق نیست که اهمیت دارد.چگونگی ادامهٔ آن مهم‌تر است.» آلن دوباتن در رمان «سیر عشق»، اتفاقات مهم زندگی ربیع و کرستن را مرحله

ادامۀ مطلب